PIE là gì?


Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của PIE? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định nghĩa chính của PIE. Nếu bạn muốn, bạn cũng có thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn có thể chia sẻ nó với bạn bè của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tất cả ý nghĩa của PIE, vui lòng cuộn xuống. Danh sách đầy đủ các định nghĩa được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng chữ cái.

Ý nghĩa chính của PIE

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của PIE. Bạn có thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương mại, vui lòng xuất bản hình ảnh của định nghĩa PIE trên trang web của bạn.

pie hiện những gì đứng cho

Tất cả các định nghĩa của PIE

Như đã đề cập ở trên, bạn sẽ thấy tất cả các ý nghĩa của PIE trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả các định nghĩa được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái.Bạn có thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng định nghĩa, bao gồm các định nghĩa bằng tiếng Anh và ngôn ngữ địa phương của bạn.
từ viết tắtĐịnh nghĩa
PIEBãi đậu xe ngành công nghiệp triển lãm và hội nghị
PIEBệnh khí thũng phổi kẽ
PIEChi phí phát sinh cá nhân
PIEChính sách cấp nhập cảnh
PIEChính sách và thông tin Việt
PIECác đối tác trong giáo dục
PIECác đối tác trong việc làm
PIECác đối tác trong xuất sắc
PIECải thiện quá trình thử nghiệm
PIEDanh mục đầu tư đầu tư thực thể
PIEDi tản xung thủy lợi
PIEFederación de la Plataforma de los Independientes de España
PIEGiao thức thông tin yếu tố
PIEGiá có hiệu lực
PIEGói cài đặt bao thư
PIEHạt tác động thử nghiệm
PIEHội chợ triển lãm ảnh hình ảnh
PIEIon hóa ảnh hiệu quả
PIEKhoảng thời gian đủ điều kiện ban đầu
PIEKhu vực Internet Exchange
PIEKhu vực vấn đề giáo dục
PIEKiểm tra sau bức xạ
PIELiên tục nhận dạng nguyên tố
PIEMôi trường thông tin cá nhân
PIENgang hàng tích hợp trao đổi
PIENhà tù công nghiệp nâng cao
PIENiềm tự hào trong sự xuất sắc
PIENăng suất môi trường tích hợp
PIENền tảng cho giáo dục quốc tế
PIENền tảng cho trao đổi thông tin
PIEPanasonic công nghiệp Europe GmbH
PIEParlamento Indio Estatal
PIEPhổi xâm nhập với bạch cầu ái toan
PIEPielaveden
PIEPlug-In phần mở rộng
PIEProto-Ấn châu Âu
PIERiêng Internet Exchange
PIESt Petersburg/Clearwater, FL, Mỹ - St Petersburg/Clearwater International
PIESự tham gia của phụ huynh trong giáo dục
PIEThiết bị ngoại vi ngắt mở rộng
PIEThiết bị phân vùng/lập trình giao diện
PIEThái Bình Dương Intercultural Exchange
PIEThái Bình Dương Intermountain Express
PIEThái Bình Dương hình ảnh điện tử
PIEThường trú nhân viên đầm
PIEThực thể lợi ích công cộng
PIETiên đoán khởi động sự kiện
PIETuyên truyền, nhiễm trùng, thực hiện
PIETâm lý tác động và ảnh hưởng
PIETư thế, chiếu sáng, và biểu hiện
PIEVấn đề, vấn đề & mong đợi
PIEXung can thiệp loại bỏ
PIEĐa hình, kế thừa, đóng gói
PIEĐường cao tốc Pan đảo