Kısaltma

Kısaltma, bir kelimenin kısaltılmış halidir. Bir cümlenin kelimelerinin ilk harflerini içerebilir veya bir kelimenin sözleşmeli şekli olabilir. Kısaltmalar, alan sınırlı olduğunda yararlıdır. Ayrıca, bir belgede uzun bir terimi birden çok kez tekrar etmekten kaçınmak için bunları kullanın. Resmi yazımda, bir kısaltmayı ilk kullanımda tam biçimini vererek açıklayın. Genellikle kısaltılmış haliyle kullanılan veya sözlükte isim olarak geçen bir terimi açıklamanıza gerek yoktur. Kısaltma nedir? Kısaltma, genellikle çok kelimeli bir ifadede her kelimenin ilk harfi kullanılarak oluşturulan bir terimin kısaltılmış şeklidir. Bir kısaltma, tek bir kelimenin kısaltılmış hali de olabilir. Kısaltmalar hem resmi hem de gayri resmi yazılarda yaygındır. DNA ve HTML gibi birçok terim, tam biçimlerinden çok kısaltılmış halleriyle bilinir. Kısaltma türleri: Bir kısaltma, bir başlangıç, bir kısaltma, bir kısaltma veya başka bir kısaltılmış biçim olabilir. Bir başlangıç, bir terimdeki kelimelerin ilk harflerini içerir. Kısaltma, kelime olarak telaffuz edilen bir kısaltmadır. Kısaltma ne zaman kullanılır? Bir belgede uzun ifadeleri ve terimleri tekrar etmekten kaçınmak için kısaltmalar kullanın. Kısaltmalar ayrıca, alan sınırlı olduğunda (örneğin, çizelgelerde ve şekillerde) bilgilerin kolayca iletilmesine yardımcı olur. Kısaltma nasıl doğru kullanılır? Genel olarak, ilk kullanımda bir kısaltmayı tam şeklini vererek açıklayın. İpucu: Bir akademik makale veya raporda, dizinden sonra bir sözlük veya kısaltma listesi eklemeyi düşünün. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

kısaltma

Kısaltma, başka bir kelime oluşturmak için bu kelimelerin her birinin ilk harfinin oluşturduğu birden fazla kelimenin kısaltmasıdır. Örneğin NASA, "Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi" anlamına gelir. Kısaltma nedir? Kısaltma, tipik olarak bir cümledeki her kelimenin ilk harfi kullanılarak oluşturulan bir kısaltmadır, bu nedenle telaffuz edilebilir bir kelime oluşturur. Bu, daha uzun, daha karmaşık bir ifadeyi daha hızlı ve daha kısa bir şekilde söylemenin harika bir yoludur. Kısaltmalar, aynı zamanda, cümlede yer alan her kelimenin ilk harfi kullanılarak belirtilen, ancak bir kez bir araya getirildiğinde, benzersiz bir kelime olarak telaffuz edilemeyen bir deyim olan "initialisms" adı verilen farklı bir versiyonu da kapsar. Bunun yerine kelimenin her harfi tek tek söylenerek telaffuz edilir. Genellikle, kısaltmaların veya ilk sözcüklerin İngilizce dilinde kendi başlarına kelimelere dönüşmesi çok yaygındır. Kısaltma Örnekleri: GSYİH - Gayri Safi Yurtiçi Hasıla; CMU - Carnegie Mellon Üniversitesi; BBW - Büyük Siyah Kadınlar; CPU - Merkezi İşlem Birimi. Kısaltmalar neden kullanılır? Kısaltmalar, özellikle birçok farklı fikriniz varsa ve bunları hızlı bir şekilde ifade etmenin bir yoluna ihtiyacınız varsa, hem yazılı hem de sözlü iletişimi hızlandırmanın mükemmel bir yoludur. İlkokulda çocukların kısaltmaları öğrenmesi ve akademik yazılarında kullanmaları, sınavlarda değerli yazma zamanından tasarruf sağlayacak uzun, tekrarlayan başlıkların kullanılmasından kaçınmak için idealdir. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2