Abreviatūra

Saīsinājums ir vārda saīsināta forma. Tas var ietvert frāzes vārdu pirmos burtus vai vārda savilkto formu. Saīsinājumi ir noderīgi, ja vieta ir ierobežota. Izmantojiet tos arī, lai izvairītos no ilga termiņa atkārtošanas dokumentā vairākas reizes. Formālā rakstībā paskaidrojiet saīsinājumu, pirmajā lietošanas reizē norādot tā pilnu formu. Jums nav jāpaskaidro termins, kas parasti tiek lietots tā saīsinātajā formā vai ir norādīts kā lietvārds vārdnīcā. Kas ir saīsinājums? Saīsinājums ir termina saīsināta forma, ko bieži veido, izmantojot katra vārda pirmo burtu vairāku vārdu frāzē. Saīsinājums var būt arī vienkārši viena vārda savilkta forma. Saīsinājumi ir izplatīti gan formālā, gan neformālā rakstībā. Daudzi termini, piemēram, DNS un HTML, ir labāk zināmi pēc to saīsinājumiem, nevis pilnām formām. Saīsinājumu veidi: saīsinājums var būt iniciālisms, akronīms, saīsinājums vai cita saīsināta forma. Inicialisms ietver vārda pirmos burtus. Akronīms ir saīsinājums, ko izrunā kā vārdu. Kad lietot saīsinājumu? Izmantojiet saīsinājumus, lai izvairītos no garu frāžu un terminu atkārtošanas dokumentā. Saīsinājumi arī palīdz viegli nodot informāciju, ja vieta ir ierobežota (piemēram, diagrammās un attēlos). Kā pareizi lietot saīsinājumu? Vispārīgi izskaidrojiet saīsinājumu pirmajā lietošanas reizē, norādot tā pilno formu. Padoms. Akadēmiskajā darbā vai ziņojumā apsveriet iespēju pēc rādītāja pievienot glosāriju vai saīsinājumu sarakstu. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Akronīms

Akronīms ir vairāku vārdu saīsinājums, ko veido katra vārda pirmais burts, lai izveidotu citu vārdu. Piemēram, NASA apzīmē "Nacionālo aeronautikas un kosmosa administrāciju". Kas ir akronīms? Akronīms ir saīsinājums, ko parasti veido, izmantojot katra frāzes vārda pirmo burtu, tāpēc tas veido izrunājamu vārdu. Tas ir lielisks veids, kā izveidot ātrāku un īsāku veidu, kā pateikt garāku, sarežģītāku frāzi. Akronīmi ietver arī atšķirīgu versiju, ko sauc par "iniciālismiem", kas ir arī frāze, kas norādīta, izmantojot katra frāzē iekļautā vārda pirmo burtu, bet pēc salikšanas to nevar izrunāt kā unikālu vārdu. Tā vietā to izrunā, izrunājot katru vārda burtu atsevišķi. Bieži vien akronīmi vai iniciālisti angļu valodā kļūst par atsevišķiem vārdiem. Akronīmu piemēri: IKP — iekšzemes kopprodukts; CMU — Kārnegija Melona universitāte; BBW — lielas, melnas sievietes; CPU - centrālā procesora bloks. Kāpēc tiek izmantoti akronīmi? Akronīmi ir lielisks veids, kā paātrināt saziņu gan rakstiski, gan mutiski, īpaši, ja jums ir daudz dažādu ideju un nepieciešams veids, kā tās ātri izteikt. Tas ir ideāli piemērots, lai bērni pamatskolā apgūtu akronīmus un izmantotu tos akadēmiskajā rakstīšanā, lai izvairītos no garu, atkārtotu nosaukumu lietošanas, kas ietaupīs vērtīgo rakstīšanas laiku eksāmenos. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2