Santrumpa

Santrumpa yra sutrumpinta žodžio forma. Jį gali sudaryti pirmosios frazės žodžių raidės arba sutrumpinta žodžio forma. Santrumpos yra naudingos, kai erdvė yra ribota. Taip pat naudokite juos, kad išvengtumėte ilgo termino kartojimo dokumente kelis kartus. Oficialiai rašydami paaiškinkite santrumpas, pateikdami visą jos formą pirmą kartą naudojant. Jums nereikia aiškinti termino, kuris paprastai vartojamas sutrumpinta forma arba žodyne yra nurodytas kaip daiktavardis. Kas yra santrumpa? Santrumpa yra sutrumpinta termino forma, dažnai sudaryta naudojant pirmąją kiekvieno žodžio raidę kelių žodžių frazėje. Santrumpa taip pat gali būti tiesiog sutrumpinta vieno žodžio forma. Santrumpos yra paplitusios tiek oficialiame, tiek neoficialiajame rašte. Daugelis terminų, pvz., DNR ir HTML, yra geriau žinomi pagal jų sutrumpinimus, o ne pagal visas formas. Santrumpų tipai: Santrumpa gali būti inicializmas, akronimas, susitraukimas ar kita sutrumpinta forma. Inicializmas apima pirmąsias termino žodžių raides. Akronimas yra santrumpa, tariama kaip žodis. Kada naudoti santrumpą? Naudokite santrumpas, kad išvengtumėte ilgų frazių ir terminų kartojimo dokumente. Santrumpos taip pat padeda lengvai perteikti informaciją, kai vieta ribota (pvz., diagramose ir paveiksluose). Kaip teisingai vartoti santrumpą? Paprastai paaiškinkite santrumpą pirmą kartą naudojant, pateikdami visą jos formą. Patarimas: akademiniame darbe ar pranešime apsvarstykite galimybę po rodyklės pridėti žodynėlį arba santrumpų sąrašą. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Akronimas

Akronimas yra kelių žodžių santrumpa, sudaryta iš kiekvieno iš šių žodžių pirmosios raidės, kad būtų sudarytas kitas žodis. Pavyzdžiui, NASA reiškia „Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso administracija“. Kas yra akronimas? Akronimas yra santrumpa, kuri paprastai sudaroma naudojant pirmąją kiekvieno žodžio raidę frazėje, todėl ji sudaro tariamą žodį. Tai puikus būdas sukurti greitesnį ir trumpesnį būdą pasakyti ilgesnę, sudėtingesnę frazę. Akronimai taip pat apima skirtingą versiją, vadinamą „inicializmais“, kuri taip pat yra frazė, kuri nurodoma naudojant kiekvieno į frazę įtraukto žodžio pirmąją raidę, tačiau sujungus jos negalima ištarti kaip unikalaus žodžio. Vietoj to jis tariamas atskirai ištariant kiekvieną žodžio raidę. Dažnai labai dažnai akronimai ar inicializmas tampa savais žodžiais anglų kalboje. Akronimų pavyzdžiai: BVP – bendrasis vidaus produktas; CMU – Carnegie Mellon universitetas; BBW – didelės juodos moterys; CPU – centrinis procesorius. Kodėl vartojami akronimai? Akronimai yra puikus būdas paspartinti bendravimą tiek raštu, tiek žodžiu, ypač jei turite daug įvairių idėjų ir jums reikia būdo jas greitai išreikšti. Vaikams idealiai tinka mokytis akronimų pradinėje mokykloje ir naudoti juos savo akademiniame rašte, kad būtų išvengta ilgų, pasikartojančių pavadinimų vartojimo, o tai sutaupys brangaus rašymo laiko egzaminuose. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2