Beth mae SMB yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron SMB? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o SMB. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o SMB, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr SMB

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o SMB. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau SMB ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt smb ar gyfer

Pob diffiniad o SMB

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o SMB yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
SMBAr wahân i frigâd mecanyddol
SMBArbennig i ddynion busnes
SMBB is-Miniature cysylltydd
SMBBachgen super cig
SMBBanc Missouri De-orllewin
SMBBand Steve Miller
SMBBand gorymdeithio Spartan
SMBBasged Sant-Medard
SMBBastard Mackem trist
SMBBatholith Mynydd De
SMBBedrifter Mellomstore og cynghorydd
SMBBiomas microbaidd pridd
SMBBlwch post rennir
SMBBreacher dir peryglus anghytundeb llwyr
SMBBrecwast cyfryngau cymdeithasol
SMBBusnes bach a chanolig
SMBBusnes i ddynion gyfrinach
SMBBwrdd Rheoli systemau
SMBBwrdd ar geffylau wyneb
SMBBwrdd monitro diogelwch
SMBBwrdd negeseuon Sunderland
SMBBwrdd rheoli ysgol
SMBCangen gofod meddyginiaethau
SMBCedwir bragdy Miguel San
SMBClustogi cof ar y cyd
SMBCydbwysedd torfol wyneb
SMBCymdeithas ar gyfer bioleg mathemategol
SMBFfug gwely symud
SMBGwasanaeth cynnal a chadw en Betonniere
SMBGwasanaethau et Metiers du Bois
SMBGweinydd neges bloc
SMBHunan genhedlu trawst
SMBMarciwr wyneb Buoy
SMBMeistr Sage adeiladwr
SMBMiguel San, Bulacan
SMBMwnci super pêl
SMBPythagoras Shannon-McMillan-Breiman
SMBRheolir system yn byffro
SMBSan Miguel Beer
SMBSarap Maging Barkada
SMBSarap grŵp cynghori-cwrw
SMBSesiwn neges bloc
SMBSgrechian ymennydd mecanyddol
SMBSinhalaye Mahasammata Bhumiputra blaid
SMBSociete Medicale Balint
SMBSociete Medicale de Biotherapie
SMBSociete Meridionale du Batiment
SMBSociete Metallurgique de Bretagne
SMBSociete Monegasque de Bureautique
SMBSociete Multinationale de Bitumes
SMBStaatliche Museen Zu Berlin
SMBSuper Mario brodyr
SMBSylfaen de Mensuel Salaire
SMBSystem rheoli bysiau
SMBTraeth saith milltir
SMBTrawst moleciwlaidd syfrdanol

Beth mae SMB yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae SMB yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae SMB yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o SMB: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o SMB, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o SMB i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron SMB mewn ieithoedd 42 eraill.