Beth mae SEM yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron SEM? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o SEM. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o SEM, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr SEM

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o SEM. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau SEM ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt sem ar gyfer

Pob diffiniad o SEM

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o SEM yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
SEMCenhadaeth Efengylaidd Swdan
SEMChwaraeon & marchnata adloniant
SEMChwilio marchnata injan
SEMCroen, llygaid neu'r geg
SEMCyflenwr peirianneg Memo
SEMCyflwyniadau ar faterion gorfodi
SEMCymdeithas ar gyfer Ethnomusicology
SEMCymdeithas ar gyfer dulliau arbrofol
SEMCymdeithas ar gyfer mecaneg arbrofol, inc.
SEMDeunydd eithriad manyleb
SEMDiogelwch a rheoli amgylcheddol
SEMDiogelwch ddyfeiswyd peiriannau
SEMDull allosod safonol
SEMDull ehangu singularity
SEMDull elfen sbectrol
SEMDull hafaliad sensitifrwydd
SEMEfelychiad, peirianneg, a gyfer modelu
SEMFarchnad drydan sengl
SEMFethodoleg gwerthuso gallu i oroesi
SEMGwall safonol o'r ffyrdd
SEMGwall safonol yn golygu
SEMGwanllyd yn gymdeithasol ac yn emosiynol
SEMGwasanaeth Ecoles-Médias
SEMGweithredu rheoli gwasanaethau
SEMGwyddoniaeth a pheirianneg o ddeunyddiau
SEMGyfnewidfa stoc Mauritius Cyf
SEMLlawlyfr peirianneg system
SEMMeistr peiriant chwilio
SEMMethodoleg peirianneg system
SEMMicrosgôp Electron sganio
SEMMixte Société d'Économie
SEMModd efelychu gorsaf
SEMModd i ben sengl
SEMModel Gweithredu synthetig
SEMModel cyfoethogi gweithgorau
SEMModel spherical y ddaear
SEMModel trydaneiddio storm
SEMModelu hafaliad strwythurol
SEMModiwl arbrawf gofod
SEMModiwl electroneg seiliau
SEMModiwl safonol electronig/offer
SEMModiwlau offer safonol
SEMMonitor amgylchedd gofod
SEMMonitro allyriadau uwchradd
SEMMonitro amgylcheddol solar
SEMMultiplexer Ethernet diogel
SEMMétropole Etienne Sant
SEMPeirianneg meddalwedd a Middleware
SEMPeirianneg strwythurol a mecaneg
SEMPeirianneg uwch reolwr
SEMPeiriant chwilio marchnata
SEMRheoli amgylcheddol strategol
SEMRheoli cadarn ac effeithlon
SEMRheoli digwyddiad diogelwch
SEMRheoli digwyddiad wedi ei drefnu
SEMRheoli ecsbloetio Softcopy
SEMRheoli menter strategol
SEMRheoli strategol cofrestru
SEMRheoli'r elfen gwasanaeth
SEMRheolwr Menter SQL
SEMRheolwr cysoni elfen
SEMRheolwr digwyddiad diogelwch
SEMRheolwr systemau'r peirianneg
SEMRheolwr ymgysylltu ateb
SEMSafle peirianneg a chynnal a chadw
SEMSamuel Eliot Morison
SEMSecteur ychwanegol-Métropolitain
SEMSemicarbazide
SEMSeminary
SEMSeminary Efengylaidd o Madrid
SEMSemitiaeth
SEMSganio microsgopeg
SEMStrwythurol, trydanol a mecanyddol
SEMSymudiad llygad saccadic
SEMSymudiadau llygaid araf
SEMSystem peirianneg a modelu
SEMSystemau rheoli peirianyddol
SEMYsgol Economeg a rheoli
SEMsiw na miw Caewch systolig

Beth mae SEM yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae SEM yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae SEM yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o SEM: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o SEM, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o SEM i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron SEM mewn ieithoedd 42 eraill.