Beth mae RSVP yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron RSVP? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o RSVP. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o RSVP, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr RSVP

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o RSVP. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau RSVP ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt rsvp ar gyfer

Pob diffiniad o RSVP

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o RSVP yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
RSVPAdnoddau ar gyfer atal trais rhywiol
RSVPAdroddiadau senario dilysu Mae'r rhaglen
RSVPAtgyfnerthu gwerthoedd diogelwch mewn pobl
RSVPCodi llais myfyrwyr a chyfranogiad
RSVPCriw llongau llai gan bresenoldeb rhithwir
RSVPCydnabod llwyddiant drwy gyfrwng gweithredu
RSVPCyflwyniad gweledol cyfresol cyflym
RSVPCylchdroi gwyliadwriaeth cerbyd llwyfan
RSVPCymdeithas ymchwil ar gyfer cyfnodolion Fictoraidd
RSVPDarllen, sillafu, geirfa, ynganu
RSVPDdatrys i stopio'r prosiect trais
RSVPGwasanaeth cyflym llais prosesu
RSVPGwerth safle sgôr pwyntiau
RSVPMae'r rhaglen bywiogrwydd strydoedd preswyl
RSVPMae'r rhaglen wirfoddoli llawfeddygon adluniol
RSVPParti rywun swrrealaidd chwyldroadol
RSVPPosau geirfa benodol gwraidd
RSVPProffil cyflymder sain adalw
RSVPProsesau treisio cymesuredd prin
RSVPProtocol llain
RSVPProtocol llain adnoddau
RSVPRepondez S'il Vous phlethen
RSVPRestartable pwls amrywiadwy solet
RSVPRhaglen cerbyd ysmygu rhanbarthol
RSVPRhaglen dilysu sgiliau parodrwydd
RSVPRhaglen dilysu syndrom cyflym
RSVPRhaglen gwirfoddol atodol ymddeol
RSVPRhaglen gwirfoddolwyr astudiaeth ymchwil
RSVPRhaglen gwirfoddolwyr myfyrwyr reis
RSVPRhaglen gwirfoddolwyr sydd wedi ymddeol a'r uwch
RSVPYmateb mor iawn brydlon
RSVPYnni adnewyddadwy ar gyfer pŵer pentref cynaliadwy

Beth mae RSVP yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae RSVP yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae RSVP yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o RSVP: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o RSVP, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o RSVP i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron RSVP mewn ieithoedd 42 eraill.