Beth mae ROI yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron ROI? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o ROI. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o ROI, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr ROI

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o ROI. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau ROI ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt roi ar gyfer

Pob diffiniad o ROI

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o ROI yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
ROIAdenillion ar fuddsoddiad
ROIAdroddiad ar y diwydiant
ROIAdroddiad ar ymchwiliad
ROIAdroddiad ymchwiliad
ROIAmgylchfyd gwallgofrwydd
ROIAmgylchfyd o ddylanwad
ROICanolradd ocsigen adweithiol
ROICofnod o'r ddyfais
ROICofrestru diddordeb
ROICraig Israel
ROICyfarwyddiadau gweithredu radiolegol
ROICyfnewid eitemau darfodedig
ROICyfradd llog
ROIDarllen gwybodaeth yn unig
ROIDychwelyd ar uniondeb
ROIDychwelyd o fuddsoddiad
ROIGweddillion gynnau tân
ROIGweriniaeth Iwerddon
ROILlwybr probemau
ROINeilltuo lledrith
ROIOfferyniaeth optegol RAM
ROIPaentwyr Sefydliad Brenhinol o olew
ROIRDMA dros rhyngrwyd
ROIRadiws o ddylanwad
ROIReglement d'Ordre Interieur
ROIRhanbarth o ddiddordeb
ROIRheolau rhyngweithio
ROIRhyddhau gwybodaeth
ROIRhyngwyneb gweithredwr o bell
ROIRhythm wedi optimeiddio'r integreiddio
ROIRisg o carcharu
ROIRovaniemi, y Ffindir-Rovaniemi
ROISefydliad Ontario gwledig
ROIYstod gweithredu cyfarwyddyd

Beth mae ROI yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae ROI yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae ROI yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o ROI: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o ROI, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o ROI i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron ROI mewn ieithoedd 42 eraill.