Beth mae MBA yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron MBA? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o MBA. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o MBA, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr MBA

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o MBA. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau MBA ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt mba ar gyfer

Pob diffiniad o MBA

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o MBA yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
MBAAcademi Bae Monterey
MBAAcademi cloch Trefaldwyn
MBAAcwariwm Monterey Bae
MBAAddasydd aml-bws
MBAAer MacBook
MBAAgar ' Methylene Blue '
MBAAntena aml-trawst
MBAAntena trawst lluosog
MBAArdal cydbwysedd materol
MBAArmor corff modiwlaidd
MBAArtes Museo de Bellas
MBAArtist Bullshit Meistr
MBAAwdurdod Metropolitan bws
MBABewakingsafdeling morol
MBABriod drwy ddamwain
MBABrwydr prif ardal
MBABwrdd Minnesota ar heneiddio
MBAByrstio isafswm uchder
MBACenhadaeth Bon Accueil
MBACydnabyddiaeth blocio grŵp cynnal a chadw
MBACyfeiriad Macroblock
MBACyfrifo cydbwysedd materol
MBACyhoeddiadau Bwrdd neges
MBACymdeithas Bancwyr Massachusetts
MBACymdeithas Bancwyr Montana
MBACymdeithas Bancwyr morgais o America
MBACymdeithas Bedyddwyr Marion
MBACymdeithas Bengalee Malaysia
MBACymdeithas Bwdhaidd Malaysia
MBACymdeithas Gwenynwyr Manitoba
MBACymdeithas Gwenynwyr Massachusetts, Inc.
MBACymdeithas Gwenynwyr Michiana
MBACymdeithas Gwenynwyr Mississippi
MBACymdeithas Gwenynwyr arforol
MBACymdeithas Massachusetts Bar
MBACymdeithas Meistr Adeiladwyr
MBACymdeithas Pêl-fasged Metropolitan
MBACymdeithas Pêl-fasged Moslemaidd
MBACymdeithas biolegol morol
MBACymdeithas blogwyr cyfryngau
MBACymdeithas budd milwrol
MBACymdeithas busnes Milford
MBACymdeithas busnes Morehouse
MBACymedrol ond haerllug
MBACytundeb ganolfannau milwrol
MBAGweithredu beic mynydd
MBAGymdeithas adeiladwyr Marin
MBAGymdeithas adeiladwyr Metropolitan
MBAMBA
MBAMalcolm Baldrige Award
MBAMantais bilio rheoli
MBAMeistr Gweinyddu Busnes
MBAMeistr o weithgareddau drwg
MBAMeistr o werthfawrogiad cwrw
MBAMesur o Apperception corff
MBAMichiana adeiladwyr cymdeithas, Inc.
MBAMichigan Bwrdd Awyrenneg
MBAMombasa, Kenya-Moi rhyngwladol
MBAMorgais bancwyr o America
MBAMusée des Beaux-Arts
MBAMwy o gyngor gwael
MBAMynediad band eang sawl pwynt
MBAOes Efydd ganol
MBAPensaernïaeth brocer neges
MBARheoli drwy ddamwain
MBARheoli gweinyddu busnes
MBASwm y budd-daliadau misol
MBATrefniant fuddiol i bawb
MBAWneud trefniadau brysur
MBAYmgynghorydd meddygol Bil
MBAYn briod ond ar gael
MBAYsgol ganol Avery B. Mabelle

Beth mae MBA yn sefyll amdano yn y testun

Yn sum, mae MBA yn acronym neu'n air byrfodd sy'n cael ei ddiffinio mewn iaith syml. Mae'r dudalen hon yn dangos sut mae MBA yn cael ei ddefnyddio mewn fforymau negeseua a sgwrsio, yn ogystal â meddalwedd rhwydweithio cymdeithasol fel VK, Instagram, Whatsapp, a Snapchat. O'r tabl uchod, gallwch weld yr holl ystyron o MBA: Mae rhai yn dermau addysgol, a'r llall yn dermau meddygol, a hyd yn oed telerau cyfrifiadurol. Os ydych yn gwybod am ddiffiniad arall o MBA, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata. Fe'ch hysbysir bod rhai o'n acronymau a'u diffiniadau yn cael eu creu gan ein hymwelwyr. Felly, mae croeso mawr i'ch awgrym o acronymau newydd! Fel dychwelyd, rydym wedi cyfieithu'r acronym o MBA i Sbaeneg, Ffrangeg, Tsieinëeg, Portiwgaleg, Rwsieg, ac ati. Gallwch sgrolio ymhellach i lawr a chlicio'r ddewislen iaith i ddod o hyd i ystyron MBA mewn ieithoedd 42 eraill.