Beth mae LEL yn ei olygu?


Ydych chi'n chwilio am ystyron LEL? Ar y ddelwedd ganlynol, gallwch weld diffiniadau mawr o LEL. Os ydych chi eisiau, gallwch hefyd lawrlwytho ffeil delwedd i'w hargraffu, neu gallwch ei rhannu gyda'ch ffrind drwy Facebook, Twitter, Pinterest, Google, ac ati. I weld yr holl ystyron o LEL, sgroliwch i lawr. Dangosir y rhestr lawn o ddiffiniadau yn y tabl isod yn nhrefn yr wyddor.

Ystyriaethau Mawr LEL

Mae'r ddelwedd ganlynol yn cyflwyno'r ystyron a ddefnyddir amlaf o LEL. Gallwch lawr y ffeil ddelwedd ar ffurf PNG ar gyfer defnydd all-lein neu ei hanfon i'ch ffrindiau drwy e-bost.Os ydych chi'n wefeistr ar wefan anfasnachol, mae croeso i chi gyhoeddi'r ddelwedd o ddiffiniadau LEL ar eich gwefan.

Beth yw safbwynt lel ar gyfer

Pob diffiniad o LEL

Fel y soniwyd uchod, fe welwch bob ystyr o LEL yn y tabl canlynol. Cofiwch fod yr holl ddiffiniadau wedi'u rhestru yn nhrefn yr wyddor.Gallwch glicio dolenni ar y dde i weld gwybodaeth fanwl o bob diffiniad, gan gynnwys diffiniadau yn Saesneg a'ch iaith leol.
AcronymDiffiniad
LELChwerthin yn eithriadol o uchel
LELCysylltu, ymgorffori a lansio
LELE-ddysgu sy'n byw
LELGolygydd LinkAGE iaith
LELIaith estynedig ymddangos yng ngeiriadur
LELLefel effeithiol isaf
LELLlyfrgell o llenyddiaeth Saesneg
LELLlyn Erie dolen
LELTerfyn enillion is
LELTerfyn is amlygiad
LELTerfyn is ffrwydrol