Abreviatura

Una abreviatura és la forma abreujada d'una paraula. Pot contenir les primeres lletres de les paraules d'una frase o ser la forma contractada d'una paraula. Les abreviatures són útils quan l'espai és limitat. Utilitzeu-los també per evitar repetir un terme llarg diverses vegades en un document. En l'escriptura formal, expliqueu una abreviatura proporcionant-ne la forma completa al primer ús. No cal que expliqueu un terme que s'utilitza generalment en la seva forma abreujada o que apareix com a substantiu al diccionari. Què és una abreviatura? Una abreviatura és la forma abreujada d'un terme, sovint formada utilitzant la primera lletra de cada paraula en una frase de diverses paraules. Una abreviatura també pot ser simplement la forma contractada d'una sola paraula. Les abreviatures són habituals tant en l'escriptura formal com informal. Molts termes, com ara DNA i HTML, són més coneguts per la seva forma abreujada que per les seves formes completes. Tipus d'abreviatures: una abreviatura pot ser una sigla, un acrònim, una contracció o una altra forma escurçada. Una sigla comprèn les primeres lletres de les paraules d'un terme. Un acrònim és una abreviatura pronunciada com a paraula. Quan utilitzar l'abreviatura? Utilitzeu abreviatures per evitar repetir frases llargues i termes en un document. Les abreviatures també ajuden a transmetre informació fàcilment quan l'espai és limitat (p. ex., en gràfics i figures). Com utilitzar correctament l'abreviatura? En general, expliqueu una abreviatura al primer ús proporcionant-ne la forma completa. Consell: en un article o informe acadèmic, considereu afegir un glossari o una llista d'abreviatures després de l'índex. A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - A16 - A17 - A18 - B2 - B3 - B4 - B5 - B6 - B7 - B8 - B9 - C2 - C3 - C4 - C5 - C6 - C7 - C8 - C9 - C10 - C11 - C12 - C13 - C14 - C15 - C16 - C17 - C18 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10 - E2 - E3 - E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E9 - F2 - F3 - F4 - F5 - F6 - F7 - F8 - F9 - F10 - G2 - G3 - G4 - G5 - G6 - G7 - G8 - H2 - H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - I2 - I3 - I4 - I5 - I6 - I7 - I8 - I9 - I10 - I11 - I12 - J2 - J3 - J4 - J5 - K2 - K3 - K4 - L2 - L3 - L4 - L5 - L6 - L7 - L8 - L9 - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M11 - M12 - N2 - N3 - N4 - N5 - N6 - N7 - N8 - N9 - N10 - N11 - N12 - N13 - O2 - O3 - O4 - O5 - O6 - O7 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - Q2 - Q3 - R2 - R3 - R4 - R5 - R6 - R7 - R8 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 - S8 - S9 - S10 - S11 - S12 - S13 - S14 - S15 - S16 - S17 - T2 - T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - U2 - U3 - U4 - U5 - U6 - U7 - V2 - V3 - V4 - V5 - W2 - W3 - W4 - W5 - W6 - W7 - W8 - W9 - W10 - W11 - W12 - Y2 - Y3 - Z2

Acrònim

Un acrònim és una abreviatura de múltiples paraules formada per la primera lletra de cadascuna d'aquestes paraules per formar una altra paraula. Per exemple, la NASA significa "National Aeronautics and Space Administration". Què és un acrònim? Un acrònim és una abreviatura que normalment es forma utilitzant la primera lletra de cada paraula d'una frase, de manera que forma una paraula pronunciable. Aquesta és una manera fantàstica de crear una manera més ràpida i curta de dir una frase més llarga i complicada. Les sigles també engloben una versió diferent, anomenada "inicialismes", que també és una frase indicada utilitzant la primera lletra de cada paraula inclosa a la frase, però un cop juntes, no es pot pronunciar com una paraula única. En canvi, es pronuncia dient cada lletra de la paraula individualment. Sovint, és molt comú que les sigles o sigles es converteixin en paraules per dret propi en llengua anglesa. Exemples d'acrònims: PIB - Producte Interior Brut; CMU - Universitat Carnegie Mellon; BBW - Dones negres grans; CPU - Unitat central de processament. Per què s'utilitzen les sigles? Les sigles són una excel·lent manera d'accelerar la comunicació, tant escrita com parlada, sobretot si teniu moltes idees diferents i necessiteu una manera d'expressar-les ràpidament. És ideal que els nens aprenguin sigles a l'escola primària i les utilitzin en la seva redacció acadèmica per evitar l'ús de títols llargs i repetitius, la qual cosa estalviarà un valuós temps d'escriptura en els exàmens. 1.2 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7 - 3.8 - 3.9 - 3.1 - 3.11 - 3.12 - 3.13 - 3.14 - 3.15 - 3.16 - 3.17 - 3.18 - 3.19 - 3.2 - 3.21 - 3.22 - 3.23 - 3.24 - 3.25 - 3.26 - 3.27 - 3.28 - 3.29 - 3.3 - 3.31 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 - 4.8 - 4.9 - 4.1 - 4.11 - 4.12 - 4.13 - 4.14 - 4.15 - 4.16 - 4.17 - 4.18 - 4.19 - 4.2 - 4.21 - 4.22 - 4.23 - 4.24 - 4.25 - 4.26 - 4.27 - 4.28 - 4.29 - 4.3 - 4.31 - 4.32 - 4.33 - 4.34 - 4.35 - 4.36 - 4.37 - 4.38 - 4.39 - 4.4 - 4.41 - 4.42 - 4.43 - 4.44 - 4.45 - 4.46 - 4.47 - 4.48 - 4.49 - 4.5 - 4.51 - 4.52 - 4.53 - 4.54 - 4.55 - 4.56 - 4.57 - 4.58 - 4.59 - 4.6 - 4.61 - 4.62 - 4.63 - 4.64 - 4.65 - 4.66 - 4.67 - 4.68 - 4.69 - 4.7 - 4.71 - 4.72 - 4.73 - 4.74 - 4.75 - 4.76 - 4.77 - 4.78 - 5.2 - 5.3 - 5.4 - 5.5 - 5.6 - 5.7 - 5.8 - 5.9 - 5.1 - 5.11 - 5.12 - 5.13 - 5.14 - 5.15 - 5.16 - 5.17 - 5.18 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5 - 6.6 - 7.2